IMG-20170516-WA0000_edited_edited
 
Logopedie

Een logopediste onderzoekt en behandelt kinderen en volwassenen voor:

 • Leerstoornissen: moeilijkheden op vlak van lezen, rekenen en spelling

 • Stemstoornissen: zowel een organische stemstoornis (afwijkingen aan het stemapparaat zelf bv. een verdikking, poliep, knobbels) als een functionele stemstoornis (verkeerd stemgebruik of verkeerd functioneren van het strottenhoofd) Deze kunnen (mede) veroorzaakt worden door o.a. verkeerde gewoonten, emoties, persoonlijkheid. Symptomen van stemstoornissen kunnen zijn:

  • Heesheid of schorre stem

  • Geen stemgeluid hebben

  • Wegvallende stem

  • Vermoeid of pijnlijk gevoel na spreken

  • Regelmatig keelschrapen

  • Gevoel van een prop in de keel

 • Ademstoornissen

 • Taalstoornissen

 • Spraakstoornissen

 • Afwijkende mondgewoonten: bv. habitueel mondademen, foutief slikken, duimzuig

Tijdens een eerste intakegesprek bespreken we samen de reden van uw afspraak, informatie en mogelijkheden over het verloop van de behandeling. U mag op dat moment al het eventuele voorschrift van de dokter meenemen, kleefbriefje van de mutualiteit en alle informatie waarvan u denkt dat deze nuttig zou kunnen zijn. Daarna gebeuren indien mogelijk al de eerste onderzoeken. Na het afronden van dit onderzoek in de loop van de volgende sessies, worden de resultaten met u besproken.

 

Vanuit mijn inzichten als adem- en stemtherapeut bekijk ik naast de klassieke logopedische behandeling ook de motivatie en beleving van het kind of de volwassene. Hoe ga je om met deze moeilijkheden, wat kan je hieruit leren. Zelfs bij kinderen kan dit ook al een plaats krijgen. Bijvoorbeeld: Laat je jezelf beïnvloeden door de druk van de tijd bij het lezen? Ben je wel genoeg aanwezig om stil te staan bij de regels van de spelling? Hoe voel je jezelf wanneer je denkt te veel fouten te maken? … Ook de samenwerking met ouders, school en andere hulpverleners zijn belangrijk om op deze manier tot een zo optimaal mogelijke begeleiding te komen.

 
Adem- en stemtherapie

Bij de adem- en stemtherapie wordt adem, stem of zang als ingangspunt gebruikt om meer inzicht te krijgen hoe je in het leven staat ten opzichte van jezelf en je omgeving. Door jezelf en je reacties met meer aandacht waar te nemen en te voelen, kun je meer greep krijgen op bepaalde situaties en emoties. Je gaat bewuster in het leven staan.

 

Daarom is adem- en stemtherapie er niet alleen bij een probleemstelling, maar ook als je je aangesproken voelt tot deze therapie om je leven meer verdieping te geven, jezelf beter te leren kennen, kortom bewuster om te gaan met je eigen leven.

 

Een therapiesessie duurt maximaal één uur. Je leert luisteren naar je lichaam, je leert je bewust te worden van subtiele veranderingen die anders in het dagdagelijkse leven aan ons voorbij gaan. Tijdens een vorm van massage, door lichte druk met de hand op het aangeklede lichaam, gebruiken we de adem/stem en zang als medium tot het bewust worden van bepaalde processen en inzichten, begeleid door gerichte oefeningen. Andere mogelijkheden zijn nog visualisaties, affirmatie- en meditatietechnieken, ….

 

Je experimenteert binnen de sessie met veranderingen en evalueert je eigen reacties hierop. Zo keer je terug naar het dagdagelijkse leven met nieuwe inzichten. Wanneer je daarna zelf begint te experimenteren met het bewust beleven van je eigen gevoelens, situaties waarin je terecht komt… is de eerste dominosteen gevallen. Je zult merken dat je problemen, je onbeantwoorde vragen over jezelf op een andere manier gaat bekijken. Keuzes maken wordt gemakkelijker omdat je beter voelt wat je wel en wat je niet wilt, omdat je er stilaan achter komt wie je echt bent. Je begint te beseffen wat belangrijk voor jou is en dat je zelf de vrijheid hebt om je eigen leven vorm te geven.

De adem als weg…

 

Wanneer je je intensief bezighoudt met de adem zul je merken dat je subtieler je gevoelens kunt waarnemen. In bepaalde situaties weet je niet altijd wat de onderliggende emoties en gedachten zijn, die maken dat je op die manier reageert. Daarom is het belangrijk deze tastbaar en herkenbaar te maken. Het gevolg van dit “juister” voelen, maakt dat je jezelf beter kunt uitdrukken in relatie tot jezelf en je omgeving toe.

 

Deze onderliggende emoties en gedachten bouwen spanningen op in je lichaam. Die zorgen ervoor dat je adembeweging belemmerd wordt. Bij het aandacht geven aan deze plaatsen, begint de adem opnieuw te stromen. Je voelt “adem”ruimte letterlijk en figuurlijk.

 

De stem als weg…

 

Bij stemtherapie beginnen we met aandacht te geven aan de adem. De stem kan niet zonder de adem. Door de adem opnieuw te laten stromen, vindt de stem de kracht om gehoord te worden.

Een bepaalde stem kan je raken, het kan je door merg en been gaan. Uit een stem kun je afleiden hoe iemands “stemming” is. Je krijgt een idee, gevoel of oordeel over de persoon achter die stem. De invloed van ervaringen, opvoeding, culturele patronen en sociale conventies zijn herkenbaar in iemands stemgeluid. Vandaar dat je kunt zeggen dat de stem een weerspiegeling is van je eigen persoonlijkheid.

 

Het is dus niet zo gemakkelijk een stem te veranderen, verbeteren of verfraaien zonder rekening te houden met die persoonlijkheid. Een combinatie van persoonlijke bewustwording en logopedische technieken is dan ideaal. Door het experimenterende karakter van de stemtherapie gaan we meer ervaren en subtieler voelen waardoor de stem al spontaan verbeterd. Als we daarbij de methodes en technieken van de logopedie zullen gebruiken kunnen we de stem nog verder optimaliseren. Op deze manier kunnen klachten waaronder hese, ruwe stem, keelpijn of spanningsgevoel, stembandknobbeltjes, poliepen, … aangepakt worden met minder kans op hervallen.

 

We doen dit door opmerkzaam te worden voor subtiele veranderingen in de stem die kunnen ontstaan in confrontatie met bepaalde situaties of bepaalde gesprekspartners. Door dit bewust te ervaren, erbij stil te staan zonder te oordelen kun je van je eigen stem veel leren. Zo komt je steeds een stapje dichter tot je eigen natuurlijke stemgeluid. Deze krachtige stem is je echte “ik”. Je laat je zelf horen, je durft jezelf te tonen!

 

De zang als weg…

 

Door bij het zingen te experimenteren met toonhoogte, luidheid, klanken,… ontdek je de vele mogelijkheden van je (zang)stem, hoe klanken in je lichaam resoneren, waar je grenzen liggen, je relatie tot anderen, waar het nodig is om meer ruimte te maken,… Kortom ook de zangstem leert je veel over jezelf en je relaties!

 

Aangezien een klank geen woordbetekenis bevat kun je heel intens met jezelf en je klank bezig zijn. Zo leer je om opnieuw in verbinding met je gevoel, klank te geven. Dit is je eigen innerlijke klank van dat moment. Op deze manier kun je jezelf verbinden met een bepaalde onverwerkte emotie of negatieve ervaring, waardoor het zingen bevrijdend kan werken.

 

Verder helpt deze innerlijke klank ook bij het improviseren. Improviseren is spannend, is jezelf kwetsbaar opstellen, maar ook jezelf laten horen, laten tonen wie je echt bent. Door te experimenteren met klanken in verbinding met je gevoel lukt dit steeds beter. Je speelt met grenzen, maar steeds in verbinding met jezelf. Daarom lukt het je om stapje per stapje te komen tot je creatieve “ik” en jezelf te laten horen aan de wereld.

 

Boventonen zijn een extraatje…

 

Deze oude zangkunst is o.a. bekend uit Mongolië, Tuva, ... en werd naast volksvermaak ook door sjamanen gebruikt voor genezing. Bij deze techniek zingt één persoon tegelijkertijd twee noten. Elke natuurlijk gevormde toon bestaat uit een grondtoon met boventonen. Deze boventonen geven de klank zijn karakter. Je leert bewust gebruik te maken van formanten waardoor de boventonen van de grondtoon worden versterkt. Zo ontstaat naast de grondtoon, die gevormd wordt door de stembanden, een fluittoon. Deze techniek is eenvoudig te leren, maar vraagt daarna wel veel oefening.

 

Voordelen van het leren van boventonen zijn o.a. een goede stembeheersing en houding, goede stemplaatsing door het verfijnde articuleren, ontwikkelen van resonantie, subtieler horen en luisteren, experimenteren en improviseren met klanken, … Boventonen kunnen je ook raken, je diep ontspannen, je laten resoneren…

 

Om klanken en boventonen te kunnen maken, hoef je niet te kunnen zingen! Zangervaring is niet nodig! Op een ongedwongen, spontane manier kom je tot je eigen natuurlijke en vrije stemgeluid.

 
 
Nadiki
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now