Privacy beleid

Informatie over de verwering van uw persoonsgegevens als patiënt

Om goede zorg te verlenen als logopediste en therapeute heb ik een aantal gegevens van je nodig. Als gevolg van de Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of GDPR) is het mijn taak om je mee te delen welke gegevens ik verzamel en wat ik daarmee doe.


Welke gegevens verzamel ik?


•    Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);
•    Mutualiteit;
•    Rijksregisternummer;
•    Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)
•    gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de behandeling;
•    Gegevens over opleiding en vorming, wanneer dit ter sprake komt.
•    Geluids- of beeldopname, enkel indien dit relevant is voor de behandeling;
•    Financiële gegevens.


Waarom verzamel ik deze gegevens?


We verzamelen deze gegevens om jou adequate en kwaliteitsvolle logopedische zorg te kunnen verlenen, om onze logopedische prestaties te kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en eventueel aan jou) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.


De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en ons als logopedist bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijke toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.


Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om je logopedische zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een patiënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen.


Wanneer we gegevens van jou verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.


Worden de gegevens met anderen gedeeld?


De gegevens die we van en over jou hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:


•    Indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of
•    Indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of
•    Voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …)
•    Wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).


Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?


We zijn verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat we je gegevens 30 jaar bewaren.


Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we van jou bewaren?


Als patiënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van jou bewaren. Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat we van jou bewaren. Indien je je patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je daartoe een schriftelijk verzoek aan je behandelende logopedist richten.


Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, te rectificeren. Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming. Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.


Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens


De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het logopedisch patiëntendossier  is je behandelende logopedist, die alle gegevens in het dossier noteert.


Voor het verwerken van mijn gegevens maak ik gebruik van het softwarepakket CGM Oxygen voor logopedie. Voor de afspraken tijdens de vakantieperiode wordt daarvoor gebruik gemaakt van oxyboxy. In volgende link kunt u meer informatie vinden over hun privacy beleid:

https://www.oxyboxy.be/CGMOxyBoxyLogin/tabid/93/ctl/Privacy/language/nl-NL/Default.aspx


Yvonne Merkelbach, Rue des Fagnoûles 16, 5580 Rochefort, 0478 65 62 67 merkelbachy@gmail.com

© 2020 by MY Inspira - Yvonne Merkelbach - Transformatietherapeute

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now